top of page
shutterstock_411279952.jpg

ข้อกำหนด & amp; เงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
 

·    ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเวลาจัดส่ง

·    เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของเรา

·    การจัดส่งไปยังเขตหวงห้ามและเกาะนอกชายฝั่ง Sentosa อาจมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งเพิ่มเติมและดุลยพินิจของเรา

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย VICCARD PTE LTD.

1. เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
 

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) และคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุณควรอ่านเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้
 

2. การเข้าถึง/การใช้งานของคุณแสดงถึงข้อตกลง
 

เว็บไซต์นี้พร้อมให้คุณใช้งานโดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เท่านั้น โดยการเข้าถึง/ใช้เว็บไซต์ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้
 

3. การแก้ไขข้อกำหนด
 

VICCARD PTE LTD อาจแก้ไขและอัปเดตข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

4. การแก้ไขข้อมูล
 

VICCARD PTE LTD ไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง เสริม ลบ หรือปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของ VICCARD PTE LTD แต่เพียงผู้เดียว

5. ข้อผิดพลาดและปัญหา
 

VICCARD PTE LTD ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส หรือการเข้าถึงเว็บไซต์จะไม่หยุดชะงัก

6. ใบอนุญาตและความเป็นเจ้าของ
 

ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เป็นของหรือได้รับอนุญาตจาก VICCARD PTE LTD. ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง อัปโหลดเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปยังบุคคลที่สาม เชื่อมโยง ใส่กรอบ ดำเนินการในที่สาธารณะ แจกจ่ายหรือส่งต่อในรูปแบบใดๆ โดยกระบวนการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก VICCARD PTE LTD

 

กราฟิก ไอคอน และรายการอื่นๆ ที่กำหนดเองทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ VICCARD PTE LTD

7. การปฏิเสธการรับประกัน
 

VICCARD PTE LTD ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความปลอดภัย หรือความทันเวลาของเนื้อหา ข้อมูลหรือบริการที่มีให้โดยเว็บไซต์ และปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัย ความสามารถในการขาย การไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

8. ข้อจำกัดความรับผิด
 

หากพบว่า VICCARD PTE LTD ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ VICCARD PTE LTD จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใด VICCARD PTE LTD จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ทางอ้อม เป็นตัวอย่าง ลงโทษ และ/หรือเป็นผลสืบเนื่อง กำไรที่สูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลสูญหายหรือการหยุดชะงักทางธุรกิจอันเป็นผลมาจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้

 

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งาน แนวปฏิบัติของไซต์นี้ หรือการติดต่อกับไซต์นี้ โปรดติดต่อเรา
 

ส่วนนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2023

bottom of page