top of page
shutterstock_411279952.jpg

Dasar Privasi

Dasar Privasi ini mengawal cara VICCARD PTE LTD mengumpul, menggunakan, mengekalkan dan mendedahkan maklumat yang dikumpul daripada pengguna (setiap satu, “Pengguna”) tapak web VICCARD PTE LTD (“Laman”). Dasar privasi ini digunakan untuk Tapak dan semua produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh VICCARD PTE LTD.

Maklumat pengenalan diri
 

Kami mungkin mengumpul maklumat pengenalan peribadi daripada Pengguna dalam pelbagai cara, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apabila Pengguna melawat tapak kami, mengisi borang, dan berkaitan dengan aktiviti, perkhidmatan, ciri atau sumber lain yang kami sediakan di Tapak kami. . Pengguna mungkin diminta, mengikut kesesuaian, nama, alamat e-mel, nombor telefon. Pengguna boleh, walau bagaimanapun, melawati Laman kami tanpa nama. Kami akan mengumpul maklumat pengenalan peribadi daripada Pengguna hanya jika mereka secara sukarela menyerahkan maklumat tersebut kepada kami. Pengguna sentiasa boleh menolak untuk membekalkan maklumat pengenalan peribadi, kecuali ia boleh menghalang mereka daripada terlibat dalam aktiviti berkaitan Tapak tertentu.
 

Maklumat pengenalan bukan peribadi
 

Kami mungkin mengumpul maklumat pengenalan bukan peribadi tentang Pengguna apabila mereka berinteraksi dengan Tapak kami. Maklumat pengenalan bukan peribadi mungkin termasuk nama penyemak imbas, jenis komputer dan maklumat teknikal mengenai cara sambungan Pengguna ke Tapak kami, seperti sistem pengendalian dan penyedia perkhidmatan Internet yang digunakan dan maklumat lain yang serupa.
 

 

Cara kami menggunakan maklumat yang dikumpul
 

VICCARD PTE LTD mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi Pengguna untuk tujuan berikut:

  • Untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan. Maklumat anda membantu kami bertindak balas dengan lebih berkesan kepada permintaan perkhidmatan pelanggan dan keperluan sokongan anda.

  • Untuk menghantar e-mel berkala. Alamat e-mel yang Pengguna berikan hanya akan digunakan untuk menjawab pertanyaan mereka, dan/atau permintaan atau soalan lain.
     

Bagaimana kami melindungi maklumat anda
 

Kami mengguna pakai amalan pengumpulan, penyimpanan dan pemprosesan data yang sesuai serta langkah keselamatan untuk melindungi daripada akses yang tidak dibenarkan, pengubahan, pendedahan atau pemusnahan maklumat peribadi, nama pengguna, kata laluan, maklumat transaksi dan data yang disimpan di Laman kami.
 

Berkongsi maklumat peribadi anda
 

Kami tidak menjual, berdagang atau menyewakan maklumat pengenalan peribadi Pengguna kepada orang lain. Kami mungkin berkongsi maklumat demografi agregat generik yang tidak dikaitkan dengan sebarang maklumat pengenalan peribadi berkenaan pelawat dan pengguna dengan rakan kongsi perniagaan kami, ahli gabungan yang dipercayai dan pengiklan untuk tujuan yang digariskan di atas.
 

Perubahan kepada dasar privasi ini
 

VICCARD PTE LTD mempunyai budi bicara untuk mengemas kini dasar privasi ini pada bila-bila masa. Apabila kami melakukannya, kami akan menyemak tarikh yang dikemas kini di bahagian bawah halaman ini. Kami menggalakkan Pengguna untuk kerap menyemak halaman ini untuk sebarang perubahan untuk kekal dimaklumkan tentang cara kami membantu melindungi maklumat peribadi yang kami kumpulkan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak dasar privasi ini secara berkala dan mengetahui tentang pengubahsuaian.

Penerimaan anda terhadap syarat ini
 

Dengan menggunakan Laman ini, anda menandakan penerimaan anda terhadap dasar ini. Jika anda tidak bersetuju dengan dasar ini, sila jangan gunakan Tapak kami. Penggunaan berterusan Tapak anda berikutan penyiaran perubahan kepada dasar ini akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.
 

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini, amalan tapak ini, atau urusan anda dengan tapak ini, sila hubungi kami.
 

Halaman ini dikemas kini terakhir pada 4 Mei 2023.

bottom of page