top of page
shutterstock_411279952.jpg

Syarat & syarat

Terma dan syarat:
 

·    Kami berhak untuk mengatur masa penghantaran.

·    Kami berhak untuk membatalkan pesanan mengikut budi bicara kami.

·    Penghantaran ke zon terhad dan Pulau Luar Pesisir, Sentosa tertakluk pada bayaran penghantaran tambahan dan budi bicara kami.

Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh VICCARD PTE LTD.

1. Mengenai Syarat Penggunaan ini
 

Syarat penggunaan tapak web ini (“syarat penggunaan”) dan Pernyataan Privasi yang berkaitan (“dasar privasi”) mengawal akses dan penggunaan tapak web anda. Anda harus membaca syarat penggunaan dan dasar privasi ini dengan teliti sebelum menggunakan tapak web ini.
 

2. Akses/penggunaan anda membayangkan persetujuan
 

Laman web ini tersedia untuk kegunaan anda hanya dengan syarat anda bersetuju dengan syarat penggunaan ini. Dengan mengakses/menggunakan tapak web, anda menandakan bahawa anda bersetuju untuk terikat dengan syarat ini.
 

3. Pengubahsuaian kepada Syarat
 

VICCARD PTE LTD boleh menyemak dan mengemas kini syarat penggunaan ini pada bila-bila masa. Penggunaan tapak web anda yang berterusan selepas sebarang perubahan pada syarat penggunaan ini bermakna anda menerima perubahan tersebut.

4. Pengubahsuaian maklumat
 

VICCARD PTE LTD tidak menjamin ketepatan, kecukupan atau kesempurnaan bahan di laman web ini. Semua maklumat boleh diubah, ditambah, dipadam atau dikemas kini tanpa notis mengikut budi bicara mutlak VICCARD PTE LTD

5. Kesilapan dan masalah
 

VICCARD PTE LTD tidak menjamin bahawa tapak web akan bebas daripada virus, atau akses kepada tapak web tidak akan terganggu.

6. Lesen dan Pemilikan
 

Hak cipta untuk kandungan di laman web ini dimiliki atau dilesenkan oleh VICCARD PTE LTD. Tiada bahan di laman web ini boleh diterbitkan semula, disesuaikan, dimuat naik kepada pihak ketiga, dipautkan kepada, dibingkaikan, dilakukan secara terbuka, diedarkan atau dihantar dalam apa jua bentuk melalui sebarang proses tanpa kebenaran bertulis khusus VICCARD PTE LTD.

 

Semua grafik tersuai, ikon dan item lain yang muncul di tapak web dan semua tanda dagangan yang berkaitan, adalah tanda dagangan VICCARD PTE LTD.

7. Penafian Waranti
 

VICCARD PTE LTD tidak membuat pernyataan atau jaminan tentang ketepatan, kesempurnaan, keselamatan atau ketepatan masa kandungan, maklumat atau perkhidmatan yang disediakan oleh tapak web dan menafikan semua waranti, sama ada nyata atau tersirat, berkanun atau sebaliknya, termasuk tetapi tidak terhad kepada waranti tersirat kebolehdagangan, tidak melanggar hak pihak ketiga, dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

8. Had Liabiliti
 

Jika VICCARD PTE LTD didapati bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan VICCARD PTE LTD bertanggungjawab untuk kerosakan sebenar sahaja. VICCARD PTE LTD tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan sampingan, tidak langsung, teladan, punitif dan/atau berbangkit, kehilangan keuntungan atau kerosakan akibat kehilangan data atau gangguan perniagaan akibat daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan tapak web.

 

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Syarat Penggunaan, amalan tapak ini, atau urusan anda dengan tapak ini, sila hubungi kami.
 

Bahagian ini dikemas kini kali terakhir pada 4 Mei 2023.

bottom of page